MED LÅNG HISTORIA GRÄVER VI OSS MOT FRAMTIDEN.

Med aktiva ägare, engagerad personal och egen maskinpark utför vi de flesta förekommande anläggningsarbeten. AB Gilbert Gustafssons är idag cirka 100 anställda och arbetar huvudsakligen i Jönköpings Län, Kalmar Län och Östergötland. Kvalitet på utförda arbeten och nöjda kunder är vår målsättning.

”med ÖVER 60 år inom branschen”

Gilbert Gustafssons är ett heltäckande entreprenadföretag som verkat mer än 60 år i anläggningsbranschen. Med aktiva ägare, engagerad personal och egen maskinpark utför vi de flesta förekommande anläggningsarbeten.

Vi är idag cirka 100 anställda och arbetar huvudsakligen i Jönköpings Län, Kalmar Län och Östergötland. Kvalitet på utförda arbeten och nöjda kunder är vår målsättning. Gilbert Gustafsson började sitt företagande i realiteten år 1950, då han tillsammans med sina tre bröder skaffade en bandtraktor av märket Caterpillar. Med hjälp av denna byggde de bland annat fotbollsplaner och skogsvägar. Fem år senare beslöt bröderna att fortsättningsvis bedriva verksamheter på varsitt håll.

ENGAGEMANG I ALLA PROJEKT

Med en bred maskinpark och engagerad personal utför vi
de flesta förekommande anläggningsarbeten.

NYHETER