Historia

Gilbert Gustafsson började sitt företagande i realiteten år 1950, då han tillsammans med sina tre bröder skaffade en bandtraktor av märket Caterpillar. Med hjälp av denna byggde de bland annat fotbollsplaner och skogsvägar. Fem år senare beslöt bröderna att fortsättningsvis bedriva verksamheter på varsitt håll.

Det var då som Gilbert valde att investera i en grävmaskin, eftersom han såg behovet av maskinell teknik. Någon grävmaskin hade heller inte funnits i Eksjö. Maskinen som införskaffades var en begagnad Priestman Wolff med dieselmotor och försedd med höjd- och djupgrävningsaggregat.

Med maskinens hjälp kunde Gilbert utföra arbetsmoment som tidigare grävts för hand, så som beredning för ledningar, gator och husgrunder. Det blev direkt en oro hos grovarbetarna som såg sina arbetsuppgifter hotade. De hade tidigare grävt allt med korp och spade och kört undan med skottkärror.

Redan året därpå byttes grävmaskinen mot en nyare Priestman Panther av 1952 års modell och under åren 1955 till 1964 köptes totalt 16 grävmaskiner och en del byttes naturligtvis bort.

I början på 60-talet var kommunsammanslagningar på tapeten vilket gjorde att många mindre kommuner, som var rädda att inte få några investeringar gjorda efter sammanslagningen, valde att göra stora investeringar i gator och VA-nät.

1965 var året då företaget byggde sin första verkstadsbyggnad. 1988 byggdes den anläggning i Eksjö där företaget har kontor och verkstad än idag.

Mellan åren 1975 och 1990 införskaffades totalt 26 stycken Åkerman grävmaskiner.

År 2001 var företaget pionjärer av GPS-styrning på maskiner. En omfattande investering och tekniken används idag vid de flesta markarbeten.

Under 2003 fick Carina och Kent utmärkelsen Årets Företagare. Motivering löd:

”De två syskonen har med framgång tillsammans tagit över Gilbert Gustafssons Entreprenadfirma som tidigare drevs av deras föräldrar. Utmärkelsen Årets företagare är ett hederstecken. Vi tycker det är viktigt att uppmärksamma alla de små och medelstora företag som i det tysta ser till att hjulen snurrar och sysselsättningen hålls uppe. Det behövs fler duktiga företagare och därför är det viktigt att lyfta fram goda exempel som detta. 

De har utsetts till årets företagare för att de på ett fantastiskt sätt klarat av generationsväxlingen och sett till att verksamheten utvecklats positivt”

Efter Gudruns antågande lördagen 8 januari 2005 uppkom funderingar var allt timmer skulle lagras. Redan samma vecka inköptes ca 80000 m2 mark i Nifsarp, Eksjö. Stående skog avverkades och marken terrasserades, dammar och ledningar byggdes upp och beredde plats för 320 000 m3 timmer som skulle komma att lagras i flera år framöver.

Redan två år senare blev det en ny storm så kallad Per. Företaget byggde upp en timmerterminal i Ryningsholm utanför Eksjö. Här lagrades cirka 100 000 m3 timmer samtidigt som terminalen vid Nifsarp utökades.

Idag är den tidigare terminalen i Ryningsholm sandtäkt och Nifsarpsområdet exploateras för en industri

2011 passerda vi 100 mkr i omsättning och året därpå valde vi att på allvar etablera verksamhet i Vimmerby.

2018 köpte vi Moths Gräv & Frakt som huvudsakligen verkat i Vetlanda.

2020 köpte vi Forserum Berg & Grus som sedan tidigare varit en stor leverantör till oss. Det var också året då vi skaffade kontor och lager i Nässjö för vår kraftigt växande verksamhet där.

Både Moths Gräv & Frakt och Forserum Berg & Grus verksamheter är idag integrerade i Gilbert Gustafssons.