Miljöprojekt

Miljöprojekt

Vi sluttäcker deponier, sanerar förorenade områden, anlägger våtmarker och fiskvägar. Detta kallar vi för miljöprojekt.