Dagvattenanläggning Krönsmons Industriområde

Dagvattenanläggning Krönsmons Industriområde

Under vintern och våren 2014-2015 byggde vi dagvattenanläggning på Krönsmons Industriområde.

Arbetet innefattade i huvudsak byggnation av dagvattendammar och magasin samt div. ledningar och diken för att omhänderta dagvattnet från industriområdet.

Utförandetid2014-2015
BeställareVimmerby Energi & Miljö
OrtVimmerby