Fabriksutbyggnad Swedish Tissue

Fabriksutbyggnad Swedish Tissue

2014-2015 utförde vi markarbeten för en ny fabriksutbyggnad på Swedish Tissue i Kisa.

Arbetet innefattade bland annat:

  • Flytt av Kisaån ca 250m
  • Sprängning och krossning för ny lagerhall
  • Pålplattformar för ny fabrik och höglager
  • Vatten, Avlopp, Dagvatten, El, Tele, Fjärrvärme
  • Grundläggning för nya gasoltankar
  • Nya vägar, planer och parkeringar.
Utförandetid2014-2015
BeställareSofidel Sweden
OrtKisa