Ny cirkulationsplats Vimmerby

Ny cirkulationsplats Vimmerby

2014 byggde vi en ny cirkulationsplats intill industriområdet Östra Ceos.

Arbetet innefattade dels nya trummor genom Lillån, infartsväg till industriområdet, cirkulationsplats och gång och cykelväg.

Utförandetid2014
BeställareVimmerby Kommun
OrtVimmerby