Ombyggnad Gata och ny GC-väg

Ombyggnad Gata och ny GC-väg

På Kapellvägen i Eksjö smalnades nuvarande gata av och en ny GC-väg byggdes. Samtidigt gjordes vissa hastighetsdämpande åtgärder.

Utförandetid2015
BeställareEksjö Energi
OrtEksjö