Sluttäckning Toverumsdeponin

Sluttäckning Toverumsdeponin

Under 2015 utförde vi slutttäckning av Toverumsdeponin i Valdemarsvik.

Arbetet innefattade huvudsakligen terrassering med befinliga massor, sluttäckning av avfallet med avjämningsskikt, tätskikt, dränlager och skyddsfyllning samt ledningar, brunnar mm för omhändertagande av främst ytvatten. Deponins storlek är ca 2,5 hektar.

Utförandetid2016
BeställareValdemarsviks Kommun
OrtValdemarsvik