Stigamo industriområde etapp 1

Stigamo industriområde etapp 1

Objektet omfattade etapp 1 av nytt industriområde i Stigamo, Vaggeryds kommun.
Projektet omfattade byggnation av ny gata på en sträcka av cirka 1,5 km som ansluter till
cirkulationsplats i norr.

Ledningsinfrastruktur inkluderande pumpstation och tryckstegringsstation för VA. 

Terrassering av tomter och byggnation av dagvattendamm.

Områdets totala storlek 

Utförandetid2017-2018
BeställareVaggeryds Kommun
OrtStigamo, Vaggeryd