Leverantörsinformation

E-fakturor

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor såsom t.ex. Svefaktura, ber vi er följa den rutin ni har för uppsättning av nya e-fakturamottagare.
Ange vårt organisationsnummer: 556083-4375
Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är: Crediflow.
Kontakt: kundservice@crediflow.se, tel: 042-127050.

Fakturor via e-post

faktura@gilbertgustafssons.se
Mailet ska innehålla EN (1) pdf.

Fakturamärkning

Leverantörsfakturorna skall alltid märkas med ett AO-nummer, ex. AO12345 samt för- och efternamn på referensperson
Är ni osäkra på vilken märkning som ska anges på leverantörsfakturan, vänligen kontakta oss.
Fakturor som saknar märkning kommer att returneras.

Inga samlingsfakturor

Varje faktura får bara innehålla ett (1) AO-nummer. Det är därför inte möjligt att skicka samlingsfakturor.

I övrigt gäller

  • Skicka endast fakturor till ovanstående adress, OBS ej fakturakopior.
  • Övrig post samt eventuell betalningspåminnelse sänds till vår ordinarie postadress:
    AB Gilbert Gustafssons Hultvägen 24 57536 Eksjö
    Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas åter till Er för
    komplettering/åtgärd. Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.