← Alla projekt

Ny cirkulationsplats Vimmerby

Projektfakta

Kategori: Gator & Vägar

Utförandetid: 2014

Beställare: Vimmerby Kommun

Ort: Vimmerby

Ny cirkulationsplats Vimmerby

2014 byggde vi en ny cirkulationsplats intill industriområdet Östra Ceos.

Arbetet innefattade dels nya trummor genom Lillån, infartsväg till industriområdet, cirkulationsplats och gång och cykelväg.