← Alla projekt

Sluttäckning Toverumsdeponin

Projektfakta

Kategori: Miljöprojekt

Utförandetid: 2016

Beställare: Valdemarsviks Kommun

Ort: Valdemarsvik

Sluttäckning Toverumsdeponin

Under 2015 utförde vi slutttäckning av Toverumsdeponin i Valdemarsvik.

Arbetet innefattade huvudsakligen terrassering med befinliga massor, sluttäckning av avfallet med avjämningsskikt, tätskikt, dränlager och skyddsfyllning samt ledningar, brunnar mm för omhändertagande av främst ytvatten. Deponins storlek är ca 2,5 hektar.