← Alla projekt

Spilhammar Mariannelund

Projektfakta

Kategori: Gator & Vägar

Utförandetid: 2016

Beställare: Eksjö Energi och Trafikverket

Ort: Mariannelund

Spilhammar Mariannelund

Om- och nybyggnad av Spilhammarvägen, nya vattenledningar, breddning av Rv40.