← Alla projekt

Stigamo industriområde

Projektfakta

Kategori: Gator & Vägar, Ledningsarbeten, Mark & Anläggning

Utförandetid: 2017-2018

Beställare: Vaggeryds Kommun

Ort: Stigamo, Vaggeryd

Stigamo industriområde

Objektet omfattade etapp 1 av nytt industriområde i Stigamo, Vaggeryds kommun.
Projektet omfattade byggnation av ny gata på en sträcka av cirka 1,5 km som ansluter till
cirkulationsplats i norr.

Ledningsinfrastruktur inkluderande pumpstation och tryckstegringsstation för VA. 

Terrassering av tomter och byggnation av dagvattendamm.

Områdets totala storlek