Med rejäla maskiner, modern mätteknik och mycket kompetent personal tar vi helhetsansvar igenom hela kedjan, från losshållning, schaktning och krossning.

Genom att kontinuerligt följa bergets utbredning anpassar vi arbetet så att slutresultatet blir det vi önskar.
Med egna kross- och sorteringsresurser kan vi förse projektet med högkvalitativt material vilket bidrar till hög kvalitet och minskade transporter.

Utförda projekt