Vi utför alla typer av mark- och anläggningsprojekt. Däribland grundläggningar, terrasseringar, ledningsinfrastruktur och andra markanläggningar.

Terrasseringar

Vi har utfört flertalet stora som små terrasseringsprojekt. Allt från den enskilda tomten till större exploaterings- och industriområden. Vi har en maskinpark som är mycket väl anpassad till uppdragen med bland annat flera 50-tons bandgrävmaskiner, flera bandschaktare och dumprar. Detta gör oss till en konkurrenskraftig partner.

Grundläggningar

Vi utför grundläggningsarbeten för alla typer av byggnationer. Allt från mindre plattor till villor och radhus till plattor till stora industrilokaler eller fundament.  Är det dålig bärighet har vi även maskiner för pålning.
Ofta kräver grundläggningsarbeten en noggrann planering då arbetena sker under tidspress men också med många aktörer inblandade. 

Utförda projekt