Med en väl anpassad och komplett maskinpark samt stor kompetens utför vi rivningar inkl. sanering av hus, industrier och övriga byggnader.

Vi har utrustning för så kallad selektiv rivning d.v.s betongcrushers, betongsaxar, rivningsgripar, hammare, magneter, krossanläggningar m.m. för att rationellt kunna riva alla typer av byggnader. Flera olika rivningsmaskiner, bland annat en höjdrivare med 22 meters räckvidd på höjden finns i maskinparken.
Vi har tillstånd att transportera miljöfarligt avfall.

Utförda projekt