För att skapa en god trivsel och en trygg utemiljö krävs en hög finish.

Vi utför plattläggningar, asfaltering, planteringar samt bygger och monterar utemöbler och lekplatser. Vi tar fram lösningar efter er budget och med egen tillverkning kan vi kostnadseffektivt bygga moderna funktionella utemiljöer.

Våra kunder finns inom såväl offentlig sektor, företag och bostadsrättsföreningar

Utförda projekt